På den här sidan har vi samlat information om hur vi hanterar information och hur våra redaktionella principer styr vårt arbete. Här hittar du bland annat mer information om våra mål, etiska riktlinjer och användarvillkor för våra tjänster. 

Redaktionell policy

Vårt uppdrag på Investikon är att förenkla finansiell information så att både nybörjare och experter kan fatta bättre finansiella beslut. Vi vill hjälpa dig att få den information du behöver, oavsett om du investerar för din pension, köper din första bostad eller bara förvaltar dina besparingar på ett klokt sätt. Genom att ta ett enkelt grepp om den finansiella världen kan vi hjälpa till med begriplig vägledning, information och svar på frågor som du inte kan ställa någon annanstans. 

Med en sammanlagd erfarenhet på över 50 år har våra författare ett genuint intresse för sitt område. Vi kan därför producera informativa artiklar som verkligen ger dig vad du behöver. Vårt huvudansvar är att tillhandahålla artiklar som gör det möjligt att göra informativa val i fråga om din personliga ekonomi. 

Våra principer

Förstärkande: Många tycker att ekonomi är komplicerat och skrämmande. Vårt innehåll ska ge dig information som du kan använda med förtroende, oavsett din erfarenhetsnivå. 

Objektivitet: Våra artiklar och rekommendationer är helt fria från ekonomiska och politiska åsikter. Vi arbetar med objektivitet som utgångspunkt. Därför sätter vi allt i ett sammanhang och gör vårt bästa för att få fram alla fakta. Detta är en del av vårt löfte till dig som litar på Investikon och vår redaktion. 

Exakthet: Korrekt information är kärnan i vår verksamhet och vi försöker alltid presentera information så korrekt som möjligt. Som en del av detta samråder vi med ledande experter på de olika ämnen som vi behandlar. Som en del av denna princip ser vi till att all information är tydligt presenterad och regelbundet uppdaterad. Om våra läsare upptäcker fel eller brister kommer dessa att undersökas och korrigeras omedelbart. Om du stöter på ett fel i vårt innehåll, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan rätta till felet. 

Inkluderande: En viktig princip för oss är inkludering. Därför arbetar vi hårt för att se till att allt innehåll som publiceras på Investikon porträtterar människor i olika åldrar, nationaliteter, religioner, könsidentiteter, sexuella läggningar, etniska tillhörigheter, relationsstatus, fysiska och mentala förmågor samt familjetyper på ett rättvist och respektfullt sätt. Vår filosofi är att finansiella investeringar ska vara tillgängliga för alla, och det är denna utgångspunkt som guidar oss i vårt innehåll.

Redaktionell process

På Investikon är det våra egna redaktörer och medarbetare som skriver och förvaltar allt innehåll. Detta garanterar full kontroll över allt innehåll som vi presenterar för våra läsare och ger oss möjlighet att garantera strikta redaktionella processer. Här är det viktigt att veta att Investikon inte ger några rekommendationer om att köpa, sälja eller inneha värdepapper och andra investeringar. Innehållet på våra sidor innehåller relevanta analyser, sammanhang, insikter och utbildningsinformation, men ska inte betraktas som finansiell rådgivning. 

Vårt mål är att tillhandahålla så mycket relevant information som möjligt så att du kan fatta smartare och mer välgrundade beslut. Detta innebär att våra artiklar kan innehålla relevanta exempel och förslag, men att dessa endast ska användas i utbildningssyfte. Aktier, krypto och andra investeringar som nämns av våra skribenter ska därför inte betraktas som köprekommendationer. 

Vår redaktion arbetar kontinuerligt med att förbättra våra artiklar på hela hemsidan. En viktig del av detta är att flagga för artiklar som sannolikt är inaktuella. Dessa artiklar kommer att skickas för granskning och uppdateras vid behov. Om artikeln är föråldrad i sin helhet kommer artiklarna att skrivas om vid behov. De genomgår sedan redaktionell granskning innan de återpubliceras.

För att säkerställa den mest relevanta informationen publiceras alla artiklar med Investikons datumstämplar. Detta för att återspegla vårt kontinuerliga arbete med att hålla innehållet uppdaterat så gott vi kan. Om du stöter på en artikel som inte har uppdaterats på länge, eller som verkar vara felaktig, ber vi dig att skicka den till vår redaktion för korrigering. 

Kvalitetsstandarder hos Investikon

För att kunna erbjuda det bästa innehållet är kvalitet en viktig del av processen på Investikon. Det innebär att varje artikel som publiceras på vår webbplats har flera personer bakom sig för att säkerställa alla våra redaktionella principer. Varje artikel kommer att genomgå en intern utvärdering innan den publiceras och kommer att avvisas om den inte uppfyller våra strikta kvalitetskrav. Denna process är utformad för att säkerställa att vi endast publicerar det bästa innehållet och att du som litar på oss faktiskt får den bästa informationen. 

Alla artikelidéer presenteras för redaktionen som självständigt godkänner det innehåll som våra experter föreslår. När artikeln är klar granskas den av våra redaktörer, faktagranskare och producenter för att se till att innehållet, informationen och tillvägagångssättet är korrekt. Det är här som våra principer kommer in som viktiga riktlinjer för hur innehållet ska bedömas som en del av processen. 

Alla anställda är ansvariga för att rapportera potentiella intressekonflikter.

Rättelser 

En del av vår skyldighet är att berätta för våra läsare om vi har publicerat felaktig information och att den nu har korrigerats. Detta gäller både små och stora fel, inklusive nyheter som publicerats felaktigt. Detta gäller dock endast om felet inträffade vid tidpunkten för det ursprungliga offentliggörandet. Om informationen blir inaktuell kommer den att korrigeras genom interna processer, men utan redaktionell anmärkning. Detsamma gäller för korrigeringar som görs på grund av att språket inte är tillräckligt tydligt eller att formuleringen inte ger det önskade budskapet. Detta kommer att korrigeras som en del av vår redaktionella process, men inga redaktionella anteckningar kommer att produceras. 

Skribenter

Som en del av vår öppenhet hittar du alltid information om vem som har skrivit artikeln högst upp på sidan tillsammans med datumet, samt relevanta länkar till användarprofiler. På så sätt kan du lära dig mer om våra olika författare och se vad de har gjort för att få den expertis de har. Dessa länkar innehåller oftast ett alternativ för att kontakta enskilda författare via Linkedin eller e-post. Alla skribenter på Investikon har en mikrobio där det framgår legitimitet, utbildning, yrkeserfarenhet och närvaro i sociala medier. 

Investikons skribenter rekryteras genom en rigorös forsknings- och urvalsprocess. Målet är att locka till sig de mest erfarna finansskribenterna, experter på specifika finansiella aspekter och en bra kombination av båda. Alla som bidrar med innehåll till våra sidor väljs ut på grund av sina kunskaper och sin förmåga att förmedla komplexa frågor på ett användarvänligt sätt. Detta för att se till att du som läsare får det mest relevanta innehållet. 

Alla skribenter på Investikon omfattas av strikta redaktionella riktlinjer som måste följas vid skapandet av innehåll. Du hittar riktlinjerna högst upp på den här sidan. 

Reklam på Investikon

Som en del av vår innehållsmodell accepterar Investikon reklam, men vi ser till att det finns en tydlig skillnad mellan reklam och redaktionellt innehåll. Detta gäller särskilt hur annonserna visas på våra sidor, så att det inte blir någon uppmärksamhet borta från innehållet. Vi har därför lagt särskild vikt vid utformningen av sidorna och antalet annonser som visas för våra läsare.

Investikon upprätthåller en klar åtskillnad mellan reklam och redaktionellt innehåll med hjälp av tydliga markeringar i enlighet med gällande lagstiftning. 

All reklam som publiceras på Investikon är klart och otvetydigt åtskild från redaktionellt innehåll. Detta görs genom att annonser identifieras som “annons”, “sponsrad”, “reklam” eller liknande beteckningar som tydligt visar att innehållet produceras eller publiceras på uppdrag av en sponsor. 

Alla annonser och kampanjer som marknadsförs till Investikons läsare kommer att vara tydligt märkta som “reklam”, “annons”, “sponsrad” eller liknande beteckningar. Detta för att säkerställa att betalt innehåll inte kan förväxlas med redaktionellt innehåll och för att specificera att innehållet är en betald placering. Betalat innehåll fortsätter att genomgå en redaktionell granskning, men Investikon ansvarar inte för information som publiceras i innehåll som producerats av externa partners. Detta omfattar information, påståenden, länkar och referenser som finns i den aktuella annonsen. 

I vissa fall innehåller redaktionellt innehåll från Investikon länkar till partners där Investikon får provision utan kostnad för läsarna. Du hittar mer information om detta i vår affiliate-ansvarsfriskrivning. Placeringen av sådana länkar påverkas inte av betalning, och Investikon förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller ta bort dessa länkar för att ge användarna den bästa upplevelsen. 

Hur vi tjänar pengar

Investikon är helt gratis för läsarna och finansieras genom samarbete med annonsörer och anslutna partners. Vårt arbete finansieras genom reklam, provisioner från rekommendationer och olika former av annonsering. Som en del av vårt engagemang för öppenhet kommer allt betalt innehåll att vara tydligt märkt så att det lätt kan särskiljas från redaktionellt innehåll. Det är dock viktigt att notera att våra samarbeten inte påverkas av de betalningar som partners gör. Det är inte möjligt att betala för placering hos Investikon, och vi kommer att nämna produkter som bra eller dåliga baserat på vår egen erfarenhet – oavsett om det finns ett partnerskap eller inte. 

Användarvillkor

(senast uppdaterad 28 juni 2022)

Välkommen till hemsidan/tjänsten www.investikon.se (“webbplatsen”) som drivs av Flow Digital AS. Genom att besöka den här webbplatsen och använda vår tjänst godkänner du dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen och alla tjänster som vi erbjuder via webbplatsen. Vi rekommenderar att du läser dem noggrant, och om du inte håller med på något sätt bör du inte använda webbplatsen eller tjänsterna på den aktuella webbplatsen. Om det sker några ändringar i våra användarvillkor kommer dessa att presenteras på den här sidan, tillsammans med en datumstämpel för när de senast uppdaterades. Om du inte godkänner ändringarna i villkoren måste du omedelbart upphöra att använda webbplatsen. I våra användarvillkor hänvisar “investikon” och “vi” till Flow Digital AS och “användare” eller “du” till besökare (läsare) på webbplatsen. 

Om du prenumererar på tjänster som erbjuds av tredje part via denna webbplats kan du också omfattas av ytterligare villkor som gäller för tjänsten och som kommer att meddelas dig av den ansvariga tredje parten. 

Webbplats och service

Vi garanterar inte att användningen av eller tillgången till webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri, och Flow Digital är inte ansvarig för någon funktion som är helt eller delvis otillgänglig, eller för tillgängligheten till webbplatsen och tjänsterna som helhet. Flow Digital förbehåller sig rätten att utöka, begränsa eller ändra innehållet i Investikon (webbplatsen) för att möta användarnas behov eller av tekniska eller andra skäl – utan förvarning eller anledning. Vi kan också efter eget gottfinnande och utan förvarning upphöra med att erbjuda, tillfälligt eller permanent, hela eller delar av webbplatsen eller webbplatsens funktioner. Investikon tar inget ansvar för eventuella misslyckanden med att få tillgång till webbplatsen eller tjänsterna, helt eller delvis, på grund av användarens system, internetuppkoppling eller någon annan orsak.

Minderåriga

Investikon tillhandahåller inte information eller tjänster till minderåriga eller andra som av juridiska skäl inte bör ha tillgång till finansiell information. Om du är under 18 år och 13 år eller yngre får du använda den här webbplatsen och/eller de tjänster som finns på den här webbplatsen under aktiv medverkan och uppsyn av en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen med behörighet. I sådana fall tar Investikon inte ansvar för användningen, och detta åligger den ansvarige vuxne över 18 år som har tillsyn över användaren. Om du är under 13 år får du inte använda den här webbplatsen och/eller den tjänst som erbjuds. 

Ingen individuell investeringsrådgivning

Den här webbplatsen erbjuder inte individuella eller skräddarsydda juridiska, skattemässiga, bokförings- eller investeringstjänster. Eftersom varje individs situation är unik bör du alltid rådgöra med en kvalificerad expert innan du fattar ekonomiska beslut. Investikon, Flow Digital och vårt team tar inget ansvar för ekonomiska beslut som fattas utifrån det innehåll som presenteras på denna webbplats. Allt innehåll produceras i utbildningssyfte och ska inte betraktas som köp/sälj/investeringsrådgivning.

Innehåll från tredje part

Alla intyg, åsikter, råd, produkt- eller tjänsteerbjudanden eller annan information och innehåll som görs tillgängliga på eller via denna webbplats av tredje part (“innehåll från tredje part”) är enbart deras respektive leverantörers och inte Investikons, som inte garanterar riktigheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller användbarheten av innehållet från tredje part. Användarna är ensamma ansvariga för att utvärdera innehåll från tredje part, och Investikon ansvarar inte för skada eller förlust som orsakas av tillit till eller användning av innehåll från tredje part.