generic

Vad är DeFi? En komplett guide för nybörjare

Obs: Köp av bitcoin och andra kryptovalutor är inte reglerat i de flesta EU-länder (inklusive Storbritannien och Sverige). På grund av detta har du inget skydd för investerare i EU och riskerar också att förlora eget kapital. All handel sker på egen risk och vi ger ingen ekonomisk rådgivning. Gör alltid din egen forskning.

Något vi märkt på sistone är att fler och fler pratar om den ekonomiska revolution som kryptovaluta, DeFi och NFT-teknik för med sig, men vad betyder det egentligen? Vi har tidigare skrivit guider om NFT och kryptovaluta, så nu är det dags att ta reda på vad DeFi egentligen är.

En separat rörelse har vuxit fram som betraktar DeFi som framtiden, och därför kan det vara bra att veta vad det egentligen betyder. Låt oss börja med vad DeFi egentligen står för: Decentralized Finance (DeFi) – eller med andra ord finansiella tjänster som sker utanför de traditionella mellanhänderna.

Denna rörelse uppstod till stor del i spåren av finanskrisen med ett krav på att finansiella transaktioner skulle vara tillgängliga med en transparent historia som vi hittar på blockchain. Vi har redan sett exempel på decentraliserade transaktioner i form av populära kryptovalutor som Ethereum och Bitcoin, men DeFi-rörelsen vill ta detta ett steg längre.

Visionen med DeFi är att du kan använda smarta kontrakt baserade på blockkedjor för att genomföra komplexa överföringar på ett transparent och säkert sätt. Det kan vara att du erbjuder finansiering, gör avtal om köp eller skapar permanenta avtal om överlåtelser.

Läs vidare för att få veta mer om tekniken bakom DeFi och få svar på det alla undrar – vad är DeFi?

Tekniken som möjliggör DeFi

DeFi kommer ur kryptoindustrin och bygger på blockchain-tekniken vi har sett i Ethereum och Bitcoin. Denna teknik utvecklades först för att genomföra enkla transaktioner av värdesaker genom att köpa och sälja mynt, men DeFi har nu tagit detta vidare för att genomföra mer komplicerade transaktioner.

Det råder ingen tvekan om att Bitcoin var den första kryptovalutan på marknaden, och det som introducerade oss till digitala värden, men det var Ethereum med sitt införande av smarta kontrakt och möjligheten till decentraliserade applikationer som verkligen lade grunden till den vision DeFi har idag.

Det är alltså ingen överraskning att det är just blockkedjan av Ethereum som är den mest använda när det kommer till DeFi-applikationer. Detta möjliggjordes genom att Ethereum öppnade upp för att köra smarta kontrakt och decentraliserade applikationer på blockkedjan. Ett smart kontrakt har skapats för att utföra en specifik handling så fort förutbestämda villkor är uppfyllda – och det är just denna teknik som har gjort att DeFi nu öppnar upp en rad nya spännande möjligheter inom finans.

För närvarande är dess användning främst centrerad kring kryptovalutavärlden, men möjligheter har även undersökts att använda smarta kontrakt för fastighetsförsäljning, ramverk för olika transaktioner och lån, samt en hörnsten i vad som successivt blivit ett stort urval av decentraliserade applikationer.

Solidity

Även om tekniken som används för smarta kontrakt är baserad på Ethereums blockchain så har teamet bakom Ethereum utvecklat ett eget programmeringsspråk som används i de så kallade smarta kontrakten. Detta nya språk har använts för en rad applikationer och smarta kontrakt, men det kan också vara spännande att veta att det internationella betalningssystemet SWIFT också har börjat utforska möjligheter att använda Solidity i sin mjukvara. Detta visar att tekniken även kan införlivas i stora internationella system, vilket blir en spännande blandning av centraliserad och decentraliserad ekonomi.

Varför du bör bry dig om DeFi

Kryptovaluta och digitala värden har länge ansetts vara av särskilt intresse, men DeFi har effektivt förändrat detta. DeFi representerar kryptoteknologins intåg i territorier som tidigare varit reserverade för traditionella institutioner som banker och nationella myndigheter. Här har decentraliserad finans öppnat en rad möjligheter genom att den rör sig helt utanför det traditionella systemet, även kallat fiat-valuta.

Bara under de senaste åren har DeFi-universumet genomgått extrema förändringar och stora framsteg görs i användningen av denna teknik. Det har gjort att tillsynsmyndigheter och finansbranschen i stort inte har kunnat hänga med. Även om regeringar idag har visat intresse för vad som händer inom DeFi och kryptovaluta, ser det ut som att detta universum kommer att fortsätta att förbli oreglerat under en tid framöver. En oreglerad marknad kan erbjuda spännande möjligheter, men det är också viktigt att veta vilken risk detta innebär för investerare som deltar på marknaden.

Intresset för vad som händer inom kryptovaluta och DeFi har generellt sett ökat de senaste åren, vilket gör att nya möjligheter och lösningar för tekniken hela tiden utforskas. DeFi-universumet är fortfarande till stor del baserat på Ethereum, men med de kapacitetsbegränsningar och kostnader som är förknippade med detta ställer det till en rad problem för branschen – något som måste lösas innan man kan förvänta sig att DeFi kommer att nå massorna i finansbranschen marknadsföra.

Vi arbetar fortfarande aktivt med att ta itu med dessa utmaningar och branschen tog ett stort steg i rätt riktning efter den framgångsrika övergången till Ethereum 2.0. Detta stärkte Ethereums dominans inom decentraliserad finans, samt lät de befintliga höga priserna falla avsevärt. Vi anser därför att de potentiella användningsområdena för DeFi knappt har repat ytan, vilket gör att detta definitivt är ett område du bör följa vidare.

Exempel på DeFi-applikationer

Det första exemplet vi såg på DeFi-innovation var i form av ICO (Initial Coin Offerings). Dessa gjorde det möjligt för företag att skaffa finansiering utan behov av traditionella facilitatorer och investeringsbanker, men det gjorde det också möjligt för företag att enkelt överföra värde mellan företag, företag och bankkonton med hjälp av smarta kontrakt och blockkedjan.

Även om ICO:er var ett stort steg för DeFi-världen, misstänker vi att detta bara var början på innovationen DeFi-tekniken öppnar upp för. Bland annat har en helt ny värld av decentraliserade applikationer baserade på blockchain-baserad teknologi vuxit fram. Nedan har vi samlat några exempel på just detta.

●     Decentraliserade börser – några av de mest användbara som har dykt upp inom DeFi hittills är decentraliserade börser. Dessa tillåter alla med en internetanslutning att handla tillgångar direkt med hjälp av smarta kontrakt, vilket innebär att du inte längre behöver centraliserade börser med en traditionell orderbok.

●     DeFi robo-rådgivare – Det har dykt upp flera robo-rådgivare som fungerar som decentraliserade finansiella rådgivare. Ett bra exempel på detta är Yearn, som automatiskt allokerar digitala tillgångar över DeFi-universumet med målet att skapa högsta möjliga avkastning.

●     Utlåning – Något som kan låta konstigt är att det finns pantbanker på nätet, men med hjälp av DeFi har detta vuxit fram i form av företag som Aave och Compound. Det här är företag som låter dig pantsätta kryptovaluta med ett smart kontrakt och sedan låna pengar mot det.

Den stora tanken bakom decentraliserad ekonomi är att användarna själva ska ha kontroll över vad som händer. Det erbjuder också enklare transaktioner och är mer transparent eftersom ingen tredje part är inblandad i din transaktion.

Gemensamt för alla dessa innovationer är att de har skapat ett nytt finansiellt nätverk som fungerar helt separat från det traditionella centraliserade systemet. Det gör att möjligheter nu öppnar sig för att investera, låna pengar och genomföra transaktioner helt utan bankers inblandning i processen.

Hur man kommer igång med DeFi

Det råder ingen tvekan om att det finns en rad spännande möjligheter förknippade med DeFi, men för nybörjare kan det fortfarande vara svårt att veta hur man kommer igång med dessa nya möjligheter. Därför har vi valt att dra fram några enkla tips för dig som vill prova dig fram med allt decentraliserad ekonomi har att erbjuda.

Här är det svårt att skriva en heltäckande guide, eftersom det fortfarande sker enorm innovation varje dag, men grunden är väl etablerad, så ingången till DeFi har kartlagts för de flesta.

Du behöver en kryptoplånbok

Vad är DeFi? Ja, det finns decentraliserade finansiella lösningar som är kopplade till blockkedjan Ethereum – vilket innebär att du måste ha tillgång till blockkedjan för att kunna delta i DeFi. Därför kommer du också att behöva ett sätt att lagra dina digitala tillgångar, vilket indikerar att du kommer att behöva en kryptoplånbok eller hårdvaruplånbok.

Det här är praktiskt taget en plånbok där du förvarar alla dina personliga nycklar som ger tillgång till de olika delarna av blockkedjan du har. Det kan till exempel vara NFT, Bitcoin, Ethereum, smarta kontrakt och andra tokens du har samlat på dig. Inom detta område rekommenderar vi att du investerar i en hårdvaruplånbok, eftersom detta kommer att ge en säkrare lagring av digitala valutor offline.

Köpa kryptovaluta

Allt som utspelar sig i DeFi-universumet är baserat på blockkedjan, vilket innebär att du kommer att behöva kryptovaluta för att kunna delta i det som pågår. Här finns en rad olika kryptovalutor, men som vi nämnt tidigare så är det Ethereum som ligger till grund för mycket av det som händer i DeFi, så detta är också utan tvekan den rekommenderade valutan du bör ladda upp med.

Detsamma gäller om du vill ta ett lån hos till exempel Compound och Aave, där båda använder smarta kontrakt för att ta säkerhet i kryptovalutavärden du ställer till förfogande.

Bli en del av blockkedjan

DeFi bygger på den säkerhet som blockkedjor erbjuder, vilket innebär att du kan delta i olika roller relaterade till blockkedjan för att engagera dig i DeFi. Det kan vara i form av utvinning av nya mynt, staking, verifiering av kontrakt eller andra funktioner. Vi tvivlar lite på att det kommer att finnas fler spännande möjligheter inom detta universum, så här kan det vara klokt att skaffa ett strategiskt läge innan det är för sent.

Varför DeFi kan ha stor potential i framtiden

Vi pratade om detta tidigare, men möjligheterna som DeFi och blockchain erbjuder i form av säkra, transparenta transaktioner kan komma att påverka en rad branscher i framtiden. Här har vi redan sett hur du enkelt kan föra över pengar 24/7 till kontor runt om i världen, men det finns även en rad andra möjligheter DeFi kan erbjuda som gör det värt att följa denna utveckling.

DeFi visar hur en väletablerad bransch som bank och finans kan påverkas med hjälp av ny, modern teknik. Men det har också illustrerat hur användarna själva kan återta mycket av den makt och kontroll som nu är koncentrerad till bankerna. Genom att ha möjlighet att genomföra säkra och effektiva transaktioner utanför det centraliserade systemet kan du själv underlätta betalningar, erbjuda lån och finansiering eller byta ägande av fastigheter med polletter.

Vi har också sett flera exempel på att företag erbjuder finansiering med säkerhet i digitala värden, vilket har gjort det möjligt att kringgå det tidskrävande systemet i bankerna, vilket bland annat kräver oklanderlig kredithistorik. Detta öppnar dörren för många att hitta möjligheter som de tidigare nekats i traditionella system genom att tillgripa DeFi. Sist men inte minst skulle möjligheten att använda digitala valutor över nationsgränserna kunna motverka den korruption, fattigdom och välfärdsfördelning vi ser idag.

Slutsats

DeFi eller decentraliserad finans såg dagens ljus först när världen i finanskrisens spår hade blivit medveten om risken som centraliserad finans kunde erbjuda. Många upplevde förlusten av sparande, pensioner och investeringar – vilket ledde till visionen om ett decentraliserat system. Den här visionen tog verkligen fart när teamet bakom Ethereum introducerade möjligheten att placera smarta kontrakt på blockkedjan, vilket snabbt öppnade upp för ett antal decentraliserade möjligheter.

Detta har idag legat till grund för ett helt universum där man kan genomföra komplicerade transaktioner, tillhandahålla säkerhet med hjälp av smarta kontrakt, erbjuda lån och underlätta överföring av tillgångar utifrån förhandsöverenskommelser. Många anser att detta är en mycket säkrare lösning än traditionell ekonomi och vi tror att de knappast har skrapat på ytan av vad DeFi kan utvecklas till i framtiden.

Om du vill lära dig mer om DeFi, kryptovaluta eller NFT:er har vi skrivit guider för nybörjare om alla dessa ämnen. Lär dig mer om de möjligheter som finns i digitala värderingar och hur du kan delta i det värdeskapande som sker nu.

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.