generic

Vad är Chainlink (LINK)? En komplett guide för nybörjare

Obs: Köp av bitcoin och andra kryptovalutor är inte reglerat i de flesta EU-länder (inklusive Storbritannien och Sverige). På grund av detta har du inget skydd för investerare i EU och riskerar också att förlora eget kapital. All handel sker på egen risk och vi ger ingen ekonomisk rådgivning. Gör alltid din egen forskning.

Chainlink har blivit ett av de mest använda projekten i kryptovalutautrymmet. Detta beror på att deras decentraliserade nod fungerar som en effektiv länk mellan olika smarta kontrakt och valutor. Den viktigaste funktionen för Chainlink är att den gör det möjligt för andra blockkedje operatörer att knyta till sig smarta kontrakt från Ethereum-kedjan. 

Till exempel kan man med hjälp av Chainlink koppla smarta kontrakt till Bitcoin, en blockchain som ej kan erbjuda detta själv. Chainlink fungerar kort sagt som en översättare där olika språk (blockkedjor) kan utbyta externa data så att de kan uppfylla sina uppdrag på ett effektivt sätt. Detta har revolutionerat sättet som smarta kontrakt används på idag och har blivit en viktig faktor för decentraliserad finansiering runt om i världen. 

Låter det inte intressant? Naturligtvis har detta också lett till en del investeringsmöjligheter för den framåtblickande investeraren, men var ska man börja? I den här artikeln har vi samlat allt du behöver veta om Chainlink och de möjligheter som finns med detta decentraliserade orakel. Är du redo att börja? Låt oss ta en titt! 

Vad är Chainlink?

Kort sammanfattat är Chainlink ett decentraliserat orakelnätverk som gör det möjligt för användare att koppla smarta kontrakt på blockkedjan till externa datakällor. Detta kan omfatta bl.a. API:er, interna system eller andra externa dataflöden. Chainlinks egna token som används för betalning av denna orakeltjänst är LINK – en ERC-20-token. 

Vad är det då som gör Chainlink till ett decentraliserat orakelnätverk? För att bättre förstå syftet med ett sådant nätverk är det viktigt att veta hur det fungerar i praktiken. Som vi redan har nämnt är Chainlink kort sagt en leverantör av extern information till smarta kontrakt på blockkedjan. Det finns dock bara en informationskälla, vilket kan orsaka stora problem – det så kallade orakelproblemet

Det är precis vad Chainlink har försökt lösa genom en decentraliserad struktur. På detta sätt är det fortfarande Chainlink som tillhandahåller informationen för de smarta kontrakten, men med hjälp av flera noder är det ett antal oberoende aktörer som verifierar informationen. På så sätt kan de minska risken för att felaktig information skickas till det smarta kontraktet. 

Chainlinks vision

Som vi redan har diskuterat syftar Chainlink till att bygga ett tillförlitligt orakelnätverk som kan lägga till information till smarta kontrakt. Genom att använda en decentraliserad struktur kan man enklare bygga verifierbara noder och på så sätt lösa orakelproblemet som många har plågats av tidigare. Vi kan därför betrakta Chainlink som en grupp kloka män och kvinnor som ständigt söker efter den närmaste sanningen de kan få i form av verifierbar information. 

Hur fungerar Chainlink?

Utgångspunkten för Chainlink är ett nätverk av noder som används för att göra de data som nätverket levererar till smarta kontrakt så pålitliga och verifierbara som möjligt. Ett exempel på detta kan vara att ett smart kontrakt behöver information från den verkliga världen. Den skickar sedan en begäran om detta. Det är här som Chainlink-protokollet kommer in i bilden genom att registrera denna begäran och sedan vidarebefordra begäran till Chainlink-noder som kan lägga ett bud på begäran. 

Det som gör den här processen så kraftfull jämfört med tidigare orakelnätverk är att Chainlink kan validera data från flera källor samtidigt. Det gör den med hjälp av ett internt ryktesystem där Chainlink med relativt hög noggrannhet klarar av att avgöra vilka källor som är tillförlitliga och vilka som inte är det. Samma ryktesystem säkerställer att noggrannheten i information som tillhandahålls från Chainlink-nätverket har högre precision, vilket i sin tur skyddar smarta kontrakt mot faran för felaktig information och olika typer av attacker.

Hur förhåller sig detta till kryptovalutan LINK? Kort sagt är det LINK som de flesta Chainlink-operatörer kräver som betalning för sin tjänst. Det är med andra ord en valuta som byts ut för den tjänst som Chainlink-noderna erbjuder, och priserna fastställs av olika nodoperatörer baserat på marknadsvillkoren för den data de sitter på. 

Alla operatörer deltar också i nätverket med olika aktiviteter för att säkerställa en långsiktig koppling till projektet. Avsikten är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för centrala operatörer på samma nivå som andra blockkedjeoperatörer. Nätverket har hämtat viss inspiration från Bitcoin – där de olika aktörerna uppmuntras att agera på ett pålitligt sätt snarare än att skada nätverket genom att vara illvilliga eller själviska. 

Vad kan Chainlink användas till?

Som vi redan har nämnt fungerar Chainlink i praktiken som en anbudssida för informationsutbyte. Detta fungerar genom att varje nodoperatör kan erbjuda ett bud på information till en avsedd köpare via Chainlink-protokollet. Den operatör som vinner budet måste sedan tillhandahålla den begärda informationen till det smarta kontrakt som skickade den ursprungliga förfrågan. Alla betalningar för dessa tjänster sker genom utbyte av LINK-tokens, som är Chainlink-operatörernas interna kryptovaluta. 

Denna modell fungerar som en motivation för nodoperatörer att fortsätta att ackumulera. Du kanske undrar varför? Det handlar om att ju fler tokens du äger, desto större kontrakt erbjuds du. Om du däremot bryter mot nätverksreglerna kommer du att förlora dina LINK-tokens som straff för detta. 

Vad är Chainlink värt?

Chainlink hade en explosiv uppgång under en längre period 2021, men har liksom de flesta andra kryptovalutor upplevt en kraftig korrigering den senaste tiden. För att illustrera detta kan nämnas att LINK-tokens handlades för mer än 50 dollar per styck när de nådde sin höjdpunkt, medan de i skrivande stund handlas för cirka 7 dollar. Detta placerar Chainlink på 22:a plats bland de mest volatila kryptovalutorna på marknaden idag. Nätverkets totala marknadsvärde uppskattas till 3,3 miljarder dollar – vilket är en femtedel av vad nätverket var värt som mest. 

Hur investerar man i/köper Chainlink? 

Om du vill investera i Chainlink (LINK) tokens behöver du en användarprofil på en kryptobörs. Här rekommenderar vi Coinbase som det mest användarvänliga alternativet i Sverige, men det finns också ett antal andra alternativ på marknaden. Det viktigaste är att du ser till att plattformen du vill använda har tillgång till LINK-tokens som en del av sitt urval. För att illustrera hur enkelt det är att investera i LINK-tokens har vi utgått från Coinbase sin handelsplattform nedan.

  1. Det första du behöver göra är att skapa ett användarkonto hos en kryptobörs. Processen är relativt enkel och tar i de flesta fall bara några minuter. 
  2. När ditt konto har verifierats är det dags att sätta in pengar på ditt konto. De flesta kräver att du överför pengar till ditt konto, men vissa låter dig också koppla ett bankkonto direkt till plattformen. 
  3. När pengarna har krediterats på ditt konto är det dags att handla med kryptovaluta. För att köpa Chainlink på Coinbase är det bara att leta upp LINK i sökrutan högst upp på sidan. 
  4. Sedan visas handelssidan och du trycker på handelsknappen till höger. Här anger du hur mycket du vill handla för och utför sedan handeln genom att trycka på öppna handel. Grattis – du har köpt dina första LINK-tokens!
  5. När du har köpt kryptovaluta rekommenderar vi att du överför den till en kryptovalutaplånbok. På så sätt säkrar du dina tillgångar bättre och förhindrar att de går förlorade i händelse av ett dataintrång på plattformen. 

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.