generic

Stop-Loss

Stop-Loss är ett begrepp man ofta stöter på i finansvärlden. Det är en funktion du har på en digital börs, där du lägger en order om att köpa eller sälja ett specifikt finansiellt instrument till ett specifikt pris. Detta finns för att begränsa en investerares förlust på en position. Om du ställer in t.ex. en stop-loss 10% under inköpspriset för en aktie har du säkrat en maximal förlust på 10% då aktien säljs automatiskt när den når målet. Detta fungerar åt båda hållen.