generic

Smarta kontrakt

Smarta kontrakt är en term som används i kryptovalutans värld, och kan betraktas som ett datorprogram som automatiskt utför, kontrollerar eller dokumenterar juridiskt relevanta åtgärder som relaterar till kontraktsbaserade kriterier. Enkelt förklarat är det ett digitalt kontrakt, som t.ex. kan utlösa betalning när ett visst kriterium är uppfyllt. Dessa handlingar utförs omedelbart och automatiskt och kommer att spela en stor roll inom bland annat juridik- och fastighetsbranschen under de kommande åren.

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.