generic

Smarta kontrakt

Smarta kontrakt är en term som används i kryptovalutans värld, och kan betraktas som ett datorprogram som automatiskt utför, kontrollerar eller dokumenterar juridiskt relevanta åtgärder som relaterar till kontraktsbaserade kriterier. Enkelt förklarat är det ett digitalt kontrakt, som t.ex. kan utlösa betalning när ett visst kriterium är uppfyllt. Dessa handlingar utförs omedelbart och automatiskt och kommer att spela en stor roll inom bland annat juridik- och fastighetsbranschen under de kommande åren.