generic

Skatt på aktier: Detta bör du känna till (2023)

Många svenskar har valt att placera sina besparingar på den öppna marknaden. Här är det främst fonder som står för den största delen av sparandet, men vissa investerare har också valt att köpa aktier för egen räkning. Detta ger bättre möjligheter till långsiktig avkastning, men det ger också upphov till vissa skatteregler som du som investerare bör känna till.

Listan över regler och begrepp blir snabbt lång, och därför har vi sammanställt en snabb introduktion till de viktigaste sakerna du bör känna till. I denna artikel går vi igenom de grundläggande reglerna för beskattning av aktier samt de olika konton du kan ha aktier i.

Det finns nämligen olika konton som alla har fördelar och nackdelar för dig som investerar dina sparpengar.

Skatt på aktiehandel

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. Kort sagt; på ett aktie- & fondkonto betalar du 30% i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs vidare för en mer genomgående förklaring om varje kontotyp.

Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto

Eftersom ett värdepapperskonto, en depå eller ett aktie- och fondkonto är traditionella former av handelskonton gäller även de vanliga beskattningsreglerna för inkomst av kapital. När du realiserar en vinst, det vill säga när du säljer ett värdepapper för mer än vad du köpte det för, betalar du 30% skatt på vinsten.

Du betalar också en årlig schablonskatt på de medel som du äger på ett aktie- och fondkonto, så kallad fondskatt. Skatten uppgår till sammanlagt 0,12% av fondandelarnas värde i början av året.

Utdelningar på dessa konton beskattas på samma sätt som realiserade vinster, dvs. 30% skatt på utdelningsbeloppet. Skatten dras direkt vid utdelningstillfället.

Om du bara har gjort förluster eller inte har tillräckligt med vinst för att kvitta kan du ha rätt att dra av förluster, eller kvot som det också kallas. Den förlust du har kan då dras av med 70%. Du kan bara få full kvittning för dina värdepapper som är noterade på marknaden.

Beskattning för investeringssparkonto (ISK)

ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket betyder att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Procentsatsen är baserad på kontots värde istället för på de vinster du gör, som för ett aktie- & fondkonto.

Skatten som du betalar för ett visst år utgår från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för:

Börja alltså med att addera värdet av dina tillgångar på kontot vid början av varje kvartal, alla insättningar som har gjorts till kontot under året och värdet av eventuella överföringar av värdepapper till kontot under året.

Summan du får fram ska sedan delas på fyra. Det är för att få fram ett genomsnittligt värde för ditt ISK under året. Det genomsnittliga värdet kallas för kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + 1 procentenhet (-0,09 % år 2020). Det finns dock en lägre gräns på 1,25% som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25%.

Med andra ord så använder du 2020 års statslåneränta om du ska deklarera för år 2021, och själva deklarationen skickas in våren 2022. Produkten av kapitalunderlaget och statslåneräntan + 1 procentenhet kallas för schablonintäkt. Schablonintäkten kommer förtryckt i din deklaration och kommer automatiskt att beskattas med 30%. Du behöver alltså inte göra någonting själv, förutom att betala din skatt förstås.

Hur beskattas utdelningar på ett ISK?

Eftersom kontot är schablonbeskattat ingår värdet på utdelningarna i skatteunderlaget, men du betalar inte 30 % direkt på utdelningen, som du hade gjort på ett aktie- & fondkonto. Om du får utdelning från ett utländskt bolag kommer utländsk källskatt att dras direkt vid utdelningstillfället. Beroende på vilket beskattningsavtal Sverige har med olika länder kommer procentsatsen för utländsk källskatt att variera, men vanligtvis är det 15%.

Beskattning för kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett så kallat shablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde i stället för på din vinst, som på ett aktie- & fondkonto.

På kapitalförsäkringar betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per 1/1 och de insättningar du gör på kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas till 100%, medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50%. Den erhållna summan multipliceras i sin tur med summan av statslåneräntan per den 30 november föregående år plus 1 procentenhet. Dessutom finns det en nedre gräns, ett skattegolv, på 1,25% som måste beaktas. Om statslåneräntan plus 1 procentenhet är lägre än 1,25 tillsammans, kommer schablonintäkten automatiskt att öka till exakt 1,25%. Det totala beloppet beskattas sedan med 30 procent.

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

Vad är anskaffningsvärde (omkostnadsbelopp) och hur räknar jag ut det?

Anskaffningsvärdet är det genomsnittliga pris som du har betalat för dina aktier. Om du har köpt samma aktie vid flera tillfällen är det genomsnittet av alla inköpskostnader (se ovan) som utgör ditt anskaffningsvärde. Du tar alltså det totala belopp som du har betalat för dina aktier, inklusive courtage, och dividerar det med det totala antalet aktier du har.

Du använder ditt anskaffningsvärde när du beräknar om du har gjort en förlust eller vinst på dina aktier. Du kan ange ditt anskaffningsvärde i deklarationen när du har gjort en försäljning av dina värdepapper om du deklarerar manuellt, t.ex. på en aktiedepå.

Sammanfattning

När du investerar i aktier kommer ett antal skatter, villkor och avdrag att dyka upp som du bör känna till. Du kan självklart anlita en revisor för det här, men för de flesta småsparare är detta slöseri med pengar. Vi har därför sett närmare på några av de viktigaste delarna som du bör känna till. Vi har bland annat tittat på hur du kan använda olika konton för att göra dina investeringar samt vad ett anskaffningsvärde är.

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.