generic

Kryptovaluta skatt: Allt du behöver veta (skatteregler, tips etc.)

Obs: Köp av bitcoin och andra kryptovalutor är inte reglerat i de flesta EU-länder (inklusive Storbritannien och Sverige). På grund av detta har du inget skydd för investerare i EU och riskerar också att förlora eget kapital. All handel sker på egen risk och vi ger ingen ekonomisk rådgivning. Gör alltid din egen forskning.

Allt fler svenskar väljer att inkludera kryptovaluta i sina investeringar, men som ett relativt nytt investeringsobjekt kan skatt på kryptovaluta vara ett mycket komplicerat ämne. Vi ska försöka göra något åt ​​detta genom att gå igenom allt du behöver veta om kryptovaluta skatt, och hur du redovisar dina investeringar på deklarationen. 

Några av de saker du hittar mer om i den här artikeln är beskattning av vinster och förluster på kryptovaluta, hur du redovisar det på rätt poster i din skattedeklaration, samt vilka verktyg du kan använda för att enkelt hitta den information du behöver. Det finns faktiskt flera hemsidor och verktyg som enkelt kan hjälpa dig med de beräkningar du behöver, så att du snabbt och enkelt kan fylla i din deklaration i efterhand. 

Hur kryptovaluta skatt fungerar i Sverige

Det viktigaste när det kommer till beskattning av kryptovalutor i Sverige är att du vet vad skattemyndigheten anser att kryptovalutor är, samt vilka belopp som ska beskattas. Det första du bör veta är att kryptovaluta betraktas som en tillgång av Skatteverket. Det innebär att du ska ange värdet i deklarationen på samma sätt som aktier, kontanter och andra fonder du innehar. 

Som tur är är det relativt enkelt att ange detta, men det förutsätter att du har sparat vad värdet var i början av året. Detta är värdet vid årsskiftet för den aktuella skattedeklarationen Skatteverket är intresserad av. Om du har en överblick över hur ditt innehav såg ut vid årsskiftet och värdet av dessa i SEK kan du endast ange detta. 

Men om du inte har en överblick över värdet, men du vet hur många mynt du lägger i din portfölj, kan du använda en tjänst som Coinmarketcap.com för att hitta historiska kryptovalutakurser. Sedan måste du konvertera detta från USD till SEK, här kan Sveriges Banks växelkurser användas för historisk data.

OBS: Tänk på att det är priser och värden vid årsskiftet som ska anges på skattedeklarationen; inte nuvärdet av dina värden! 

Vinster och förluster på kryptovalutor

Eftersom kryptovaluta betraktas som en tillgång blir det samma beskattning på vinster och förluster som på andra investeringar. Det innebär att du får kryptovaluta skatt för kapitalvinster vid realiseringen av din investering. Det innebär dock också att du får avdrag för realiserade förluster, vilket du kan utnyttja för att minska skattetrycket.

Vad innebär det att realisera en investering?

Det som kan vara lite tröttsamt är att man måste räkna ut vinst och förlust på varje fall där man realiserar delar av sin investering. Som vi nämnt tidigare kommer detta att ha en inverkan på din beskattning, vilket gör att det är viktigt att inte bara ta med vinster utan även nuvarande förluster ska kartläggas. 

Om du har gjort en vinst beskattas du för hela vinsten och skatten är 30%. Förluster är avdragsgilla med 70%. Om du bytt din kryptovaluta mot en vara eller tjänst så blir ditt försäljningspris marknadsvärdet på den erhållna varan eller tjänsten. 

Annan krypto skatt

Efter att Skatteförvaltningen 2019 gjorde ändringar i den nya temabaserade skattedeklarationen har det funnits separata fält där du ska ange övriga inkomster relaterade till din kryptovalutaverksamhet. Det gäller bland annat brytning och stakning, som tidigare ingått i vinstberäkningen på deklarationen.

Mining

Vid mining som privatperson räknas dina vinster som inkomst från hobby. Därför måste du betala inkomstskatt på dina intäkter från din mining. Värdet bestäms av värdet på valutan den dagen du fick dem. Omkostnadsbeloppet är samma belopp. När du sedan säljer behöver du betala kapitalskatt på vinsterna i vanlig ordning.

Staking

Staking innebär oftast inte beskattning i Sverige men det beror på. Här kan du läsa mer om detta.

Användbara tips om vinster och förluster på kryptovaluta

Det råder ingen tvekan om att kryptovaluta skatt kan vara komplicerad, men det dyker ständigt upp användbara verktyg som kan hjälpa dig. Det finns dock också några användbara tips du bör känna till så att du slipper straffskatter eller onödiga bördor från IRS. Här har vi listat några kluriga saker som kan vara bra att veta när deklarationens inlämningsdag närmar sig.

Skattedeklarationen och kryptovaluta skatt

När du fyller i din deklaration är det viktigt att du tar med alla vinster och förluster för innevarande år. Det gör att det snabbt kan bli många transaktioner att följa, men som tur är finns det några verktyg som kan göra detta mycket enklare. Du kan givetvis sätta dig ner för att manuellt beräkna varje enskild transaktion, men detta kommer att vara både tidskrävande och otroligt tråkigt.

Sammanfattning

Kryptovaluta skatt har länge varit ett hett ämne för både investerare och regeringen, men nu börjar det äntligen lossna lite. Det finns dock fortfarande många investerare som har svårt att veta vad och var de ska redovisa sina digitala värden. För att göra det lite enklare har vi i den här artikeln gått igenom de vanligaste felen, tittat på var du ska rapportera dina virtuella värden och gått igenom hur kryptovaluta skatt beräknas av Skatteverket. Om du är tveksam till vad som gäller för din situation, eller har en mer komplicerad portfölj av olika värden, rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket för vidare rådgivning.

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.