Bäst för nybörjare

star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

Köp aktier på en säker handelsplattform

eToro är en ledande handelsplattform med hög säkerhet och smarta investeringsmöjligheter.

Prova eToro

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan stiga eller sjunka. Ditt kapital är i riskzonen.

Handel medför risk för kapitalförlust.

generic

Investera pengar: En komplett guide med 9 bra alternativ

Det är inte så svårt att tjäna pengar, det svåraste är ofta att investera pengarna. Ju mer risk du tar, desto större är sannolikheten att du får bättre avkastning på din investering. Å andra sidan är det också mer sannolikt att du förlorar dina pengar. Här är några exempel på hur du kan investera dina pengar. 

Räntorna varierar beroende på risk och därmed också den potentiella avkastningen. Det är viktigt att komma ihåg att denna investeringsguide inte är fullständig, och att olika tider gör att vissa av investeringstipsen blir mer relevanta, till exempel räntor och sparkonton.

Alternativ 1: Börja med aktiehandel

Att köpa aktier är ett av de mest populära sätten att investera pengar. Traditionellt sett har aktiemarknaden vuxit så att du har sannolikheten på din sida om du deltar under en längre tidsperiod. Risken är dock stor eftersom det årliga aktievärdet varierar upp och ner. Många har tjänat pengar på aktiemarknaden, men samtidigt har många också förlorat pengar på marknaden.

Alla företag som är noterade på börsen är indelade i lika stora enheter som kallas aktier. Ett företag kan ge ut hur många aktier som helst, men summan av aktierna får inte överstiga 100 procent av företaget. Om du köper en andel i ett partnerskap blir du delägare i partnerskapet. Ju fler aktier du äger, desto fler rättigheter har du som aktieägare. Alla aktieägare har rätt till grundläggande rättigheter som rösträtt vid bolagsstämmor och rätt till en proportionell andel, om detta inträffar.

Det har skrivits mycket på Investikon om hur du kan tjäna pengar på aktier. Detta är något som tar tid och som man inte kan lära sig över en natt. Det viktigaste är förmodligen att göra noggrann research innan du bestämmer dig för vilket företag du ska investera i och hur många aktier du ska köpa.

logo

Bäst för nybörjare

star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

Nyckelfigurer

Avgifter: 0,75% – 5%

Urval: aktier, CFD:er

Prova eToro

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan stiga eller sjunka. Ditt kapital är i riskzonen.

Vad vi gillar med eToro

eToro är en social handelsplattform med över 20 miljoner användare. Plattformen är mycket användarvänlig och du kan använda den för att lära dig om nya handelsstrategier och olika typer av investeringar. Du har också möjligheten att kopiera framgångsrika portföljer med CopyTrading-funktionen, vilket gör det enkelt för nybörjare att komma igång. Erfarna traders kan tjäna en extra inkomst genom att dela sin kunskap med andra.

Fördelar

  • star iconAnvändarvänlig
  • star iconStort nätverk av erfarna handlare
  • star iconCopyTrading-funktion
  • star iconÅtkomst via dator, surfplatta och mobil

Nackdelar

  • star iconUttagsavgift
  • star iconValutaavgift

Många investerare använder en metod som kallas fundamental analys. Detta innebär att man analyserar företaget, dess bransch och ekonomin som helhet för att se om den underliggande aktiekursen är högre än den aktuella aktiekursen på marknaden. Om så är fallet är det teoretiskt sett lönsamt att köpa, eftersom marknaden så småningom kommer att “förstå” tillgångens underliggande värde och priset på tillgången kommer att återspegla detta värde. Berömda investerare som Warren Buffet och Charlie Munger har blivit några av världens rikaste män med hjälp av denna metod.

Den andra metoden kallas teknisk analys. Teknisk analys är något helt annat än grundläggande analys. Metoden bygger på en analys av den historiska kursutvecklingen för en aktie. Tanken är att historiska beteendemönster tenderar att upprepas. Genom att titta på grafer försöker man alltså förutse marknaden. I denna teori är det mer fokus på marknadspsykologi snarare än själva företaget. Teorierna är ganska olika men kan också användas för att komplementera varandra.

Vem passar investeringen för?

En investering i aktier passar bäst för dig som har en medellång/lång tidslinje på din investering. Här kan du välja hur stor risk du vill välja, genom att skilja på tillväxtaktier och stabila utdelningsaktier.

Risk

Det är viktigt att veta att det finns en risk med att investera i aktier. Alla aktier som handlas på börsen är utsatta för volatilitet, vilket innebär att dina aktier kan sjunka i värde. Även om denna risk kan justeras genom att bygga upp en diversifierad portfölj är det ändå viktigt att notera att alla investeringar i finansiella instrument medför en risk.

Om du vill ha fler aktietips har vi skrivit en artikel om regler för aktieinvesteringar här.

Alternativ 2: Investera pengar i ETF:er

Börshandlade fonder skiljer sig från vanliga aktieinvesteringar genom att en börshandlad fond har flera aktier i portföljen. Om du investerar dina pengar i en AXA-fond investerar du i flera olika företag och inte i ett enda företag. Fördelen med en börshandlad fond är att du inte lägger alla dina ägg i en och samma korg. På så sätt är en aktiefond ett mindre riskfyllt sätt att investera pengar än att investera i en enskild aktie. Samtidigt ger de bästa aktiefonderna ofta hög avkastning i förhållande till risken.

Börshandlade aktiefonder drivs oftast av professionella aktiemäklare som tar en viss provision för att förvalta aktiefonden. I den meningen är nackdelen med en aktiefond att du måste betala en viss provision, även om denna ofta inte är så hög.

Det finns många olika typer av aktiefonder. Fonder delas ofta in i till exempel branschfonder och geografiska fonder. En branschfond innebär att fonden endast investerar i företag inom en viss bransch.

En viss branschfond kan till exempel bara investera i fastigheter. I en sådan fond kommer fondens resultat i större utsträckning att påverkas av utvecklingen inom den branschen. Om du till exempel har gjort en grundläggande analys och hittat en bransch som du tror på, men inte kan bestämma dig för ett enskilt företag, kan du investera i en aktiefond inom den branschen.

Geografiska fonder är ännu vanligare. I sådana fall investerar fonden i företag inom en viss geografisk gräns. Svenska fonder måste normalt investera minst 80% av sitt kapital på den svenska aktiemarknaden. Nordiska fonder ska normalt placera minst 80% av kapitalet på den nordiska aktiemarknaden. Detsamma gäller Europafonder där minst 80% av kapitalet ska placeras i EU- och EES-länder.

I allmänhet kan aktiefonder vara en bra idé för dem som inte vet så mycket om aktier och som vill minimera risken jämfört med andra aktier. Du kan läsa mer om hur du väljer en fond eller aktier i den här artikeln.

Vem passar investeringen för?

Att investera i ETF:er är lämpligt för dem som vill exponeras mot aktiemarknaden, men som inte vill ha ansvaret för att välja positioner själva. Genom att investera i en börshandlad fond gör en professionell förvaltare de dagliga valen för din räkning, men du får ändå ta del av den avkastning som aktierna ger.

Risk

Som med alla finansiella instrument finns det också en risk förknippad med att investera i ETF:er. Dessa är dock ofta så brett exponerade att volatiliteten är lägre än för enskilda aktier. Det har dock förekommit korrigeringar av ETF:er även när marknaden genomgår stora korrigeringar, så det är något du bör vara medveten om.

Alternativ 3: Köp in dig i en räntefond

En räntefond är en fond som placerar pengar i räntebärande värdepapper och banktillgodohavanden. Räntefonder delas in i obligationsfonder och penningmarknadsfonder. Obligationsfonder investerar vanligtvis i räntebärande värdepapper med längre återstående löptid än penningmarknadsfonder.

En penningmarknadsfond placerar vanligtvis i lånepapper med en återstående löptid på cirka ett år, medan obligationsfonder ofta investerar i lånepapper med något längre löptid. Ju kortare löptid lånepappret har, desto säkrare anses det vara.

Fördelen med räntefonder är att du oftast får en bättre ränta än vad du skulle få om du sparar pengar på ett högräntekonto. Räntefonder är också en säkrare investering än aktier och fonder, även om vinsterna inte är lika höga. Den förväntade avkastningen skiljer sig inte lika mycket från de bästa högräntekontona.

Vem passar investeringen för?

Räntefonder är för dem som vill ha en förutsägbar avkastning med låg risk. Du kommer sällan att få en avkastning som på aktiemarknaden eller kryptovalutor, men du får en jämn och förutsägbar avkastning på dina besparingar. Det är dock bra att notera att man ofta måste ha större belopp investerade innan det finns någon betydande avkastning att tala om.

Risk

Alla finansiella investeringar har en risk, men räntefonder ligger i den nedre delen av denna skala. Det kan hända att lånen inte betalas ut eller att räntorna sjunker, men det påverkar sällan hela fonden. Räntefonder anses därför vara en “säker” investering för långsiktigt sparande.

Alternativ 4: Spekulera i forexhandel

Forexmarknaden är den största finansmarknaden i världen, med över 500 miljarder dollar som omsätts dagligen. Forexhandel kan därför locka många. Om du har tillbringat en semester som turist i USA och växlat SEK mot USD har du deltagit på denna marknad.

På forexmarknaden görs alla affärer i valutapar. De mest populära valutaparen är EUR/USD (euro till US-dollar), USD/JPY (US-dollar till japanska yen), GBP/USD (brittiskt pund till US-dollar) och AUD/USD (australisk dollar till US-dollar).

Du kan bara spekulera i en valuta mot en annan. Man kan inte spekulera i att en valuta stiger mot flera andra valutor. Om du till exempel köper euro och betalar med amerikanska dollar är du i EUR/USD-positionen: i det här fallet tjänar du pengar om euron (EUR) stärks mot den amerikanska dollarn (USD). Å andra sidan förlorar du pengar om den amerikanska dollarn (USD) försvagas mot euron (EUR).

Det finns flera fördelar med denna marknad jämfört med andra finansmarknader. Valutorna påverkas av global och regional politik och ekonomi, så marknaden är intressant för personer som är intresserade av världsnyheter. Marknaden är öppen dygnet runt, fem gånger i veckan. Marknaden är också extremt likvid, så du kan utföra ordrar snabbt. Du kan också handla med hög hävstångseffekt, vilket innebär att du kan investera mer pengar än du faktiskt har.

Det är dock viktigt att påpeka att de flesta som börjar handla förlorar pengar. Anledningen till detta är att forexhandel inte är så lätt som det ser ut. Världen förändras ständigt och det är svårt att förutse allt som kan hända. Det finns också många tillfälligheter och psykologi som påverkar marknaden.

Forexhandel kräver också en relativt hög nivå av aktivt deltagande, ofta mer än vad som krävs på aktiemarknaden. Forexhandel lämpar sig bäst för dem som har ett öppet sinne och kan förbli objektiva och blockera känslor även när du har haft flera negativa positioner i följd. I den meningen är forexhandel ett mer riskabelt sätt att investera pengar än till exempel aktiehandel.

Vem passar investeringen för?

Forexmarknaden är ofta mycket volatil, så detta är en investering för dem som har ett särskilt intresse. Detta beror ofta på att marginalerna är mycket små, vilket innebär att du måste investera stora belopp för att få avkastning på din investering. Denna investering lämpar sig därför bäst för erfarna investerare som har tidigare erfarenhet av liknande instrument.

Risk

Det finns en hög risk för volatilitet i samband med forexspekulationer, så detta är sällan något vi rekommenderar för privata investerare. Det finns visserligen fonder som erbjuder denna typ av exponering, men oförutsägbarheten har gjort detta till en relativt riskfylld investering.

Alternativ 5: Delta i crowdlending

Crowdlending, eller folklån, är en ny typ av investeringsmetod som blir alltmer populär. Detta innebär att privatpersoner lånar ut pengar till företag som behöver det. I de flesta fall betalar företaget tillbaka pengarna med en betalningsplan som ger en bra ränta. Crowdlending är relativt nytt i Sverige, men har funnits länge på andra håll i världen. I Storbritannien har investeringsformen blivit mycket populär och britterna har lånat ut upp till 30 miljarder kronor bara sedan 2010.

Crowdlending är ett perfekt alternativ och en win-win-situation för företag som inte uppfyller bankens kriterier för företagslån och privatpersoner som vill öka sitt kapital. Den årliga avkastningen varierar, men kan ligga någonstans mellan 5 och 15 procent.

Crowdlending är naturligtvis inte riskfritt, eftersom det alltid finns en risk för att företaget som du lånar ut pengar till inte kan betala lånet och/eller går i konkurs. Statistik från marknaden för crowdlending i Storbritannien visar dock att så många som 98 procent av de företag som har fått lån från privatpersoner har betalat tillbaka utan någon form av betalningsanmärkelse. Det finns nu flera plattformar som du kan använda för att investera på detta sätt i Sverige.

Vem passar investeringen för?

Crowdlending har snabbt blivit ett populärt sätt för småsparare som vill ha bättre avkastning på sina pengar. Det beror på de mycket låga räntorna vi haft de senaste åren, vilket gjort sparkontot till ett attraktivt alternativ. Denna investering är därför lämplig för dem som är villiga att ta en viss risk, men som inte vill riskera sina pengar på andra marknader som kryptovalutor och aktier. Du får högre avkastning än ett sparkonto, samtidigt som du har en viss förutsägbarhet genom räntekuponger.

Risk

Att nyttja crowdlending via sunda plattformar anses vara en investering med låg risk, men den är inte helt utan risk. Du lånar ut pengar till projekt eller företag, så det finns alltid en risk att något kan hända. Vi rekommenderar därför att du sprider pengarna över flera projekt/lån så att du minskar risken genom diversifiering.

Alternativ 6: Investera i kryptovaluta

Ett nytt finansiellt instrument som nyligen har blivit ett hett ämne är kryptovalutor. Efter att ha upplevt en extrem boom under 2017 upplevde de flesta kryptovalutor en kraftig nedgång under 2018.

Traditionellt sett rekommenderar vi inte kryptovalutor som en investeringsform. Anledningen till detta är att kryptovalutornas framtid är alltför osäker. Vi har ingen aning om hur välkända kryptovalutor som Bitcoin kommer att utvecklas och en sådan investering kan då närmast kallas för gambling. För nykomlingar utan särskilt mycket kapital skulle vi inte rekommendera kryptovaluta som investeringsform. Om du ändå vill ge dig in i kryptouniversumet kan du hitta mer information om hur man köper kryptovalutor här.

Vem passar investeringen för?

Även om kryptovalutor har blivit mycket attraktiva som investering råder det ingen tvekan om att de är högrisker. Detta är därför en investering som lämpar sig bäst för personer med hög riskbenägenhet. Marknaden präglas av stark tillväxt, men också teknik i enorm förändring, så här händer mycket i snabb takt. Långsiktiga investerare kan absolut söka exponering mot kryptovalutor, men vi rekommenderar det som en liten del av en diversifierad portfölj.

Risk

Här snackar vi höga risker, så detta är en investering för dem som är villiga att satsa sina pengar. Du kan verkligen uppnå hög avkastning med rätt investeringar, men kryptovalutamarknaden är mycket oförutsägbar och utsatt för extrem volatilitet. Du bör därför sätta dig väl in i alla investeringar, och förstå att marknaden snabbt kan vända ner.

Alternativ 7: Investera i fastigheter

Traditionellt sett har det varit en av de allra bästa investeringarna. Om du köpte ett hus eller en lägenhet i Stockholm för 30 år sedan har investeringen upplevt en extrem procentuell tillväxt. De flesta i Sverige som har ett högt eget kapital har god fastighetsinvesteringar att tacka. Att investera i fastigheter har varit och är fortfarande en av de bästa investeringarna du kan göra.

Problemet med fastigheter är att det kräver mycket kapital. Om du vill köpa en lägenhet i Stockholm kommer du knappast att hitta något särskilt beboeligt för mindre än 2 miljoner. Om du inte har mycket eget kapital måste du låna pengar från en bank och betala ränta. På så sätt kommer räntan att äta upp fastighetens intäkter i viss mån. På sin höjd riskerar du också att din bostadsinkomst sjunker, vilket innebär att du förlorar allt eget kapital och måste betala ränta på ditt bolån.

Sammantaget är investeringar i fastigheter vanligtvis en mycket lönsam investering.

Vem passar investeringen för?

Fastigheter är en investering som passar de flesta portföljer, men det är viktigt att ha en långsiktig tidslinje. Det är sällan man får en snabb avkastning på fastighetsmarknaden, så det kan vara klokt att ha ett långsiktigt perspektiv på de pengar man investerar. Det är dock en mycket säker tillflyktsort som sällan utsätts för samma volatilitet som andra investeringar på denna sida.

Risk

Risken med direkta fastighetsinvesteringar är liten, men det är bra att vara medveten om vissa potentiella hot. Detta gäller särskilt för dem som använder lånade pengar för att handla, eftersom räntekostnaderna snabbt kan bli höga. En fastighet kan också öka i värde med tiden, så det är viktigt att ha god kännedom om de lokala marknaderna.

Alternativ 8: Sätt in pengarna på ett sparkonto

För närvarande är ett sparkonto ett av de sämsta sätten att investera dina pengar. Detta beror på att bankerna nu erbjuder rekordlåga räntor, även på konton med hög ränta. Dessutom tar staten en andel av ränteintäkterna och inflationen i samhället äter upp en stor del eller mer av vad du tjänar i ränta.

På så vis är det inte rätt att rekommendera att placera pengarna på ett sparkonto från och med idag. Om räntenivån ändras kommer ett sparkonto återigen att vara ett bra sätt att investera dina pengar. Sparkonto är också ett av de säkraste alternativen.

Alternativ 9: Investera i dig själv

Det sista rådet är kanske också ett av de viktigaste. En av de bästa investeringarna du kan göra är att investera i dig själv. Detta innebär att du måste lägga tid och/eller pengar på kontinuerlig utveckling och på att lära dig nya ämnen. Handel med aktier och investeringar kräver också mental styrka och uthållighet som ofta är ett resultat av din egen fysiska hälsa. En investering i träningsredskap för hemstädning kan också ge god avkastning på sikt.

Alternativt kan du spendera pengar på böcker eller kurser om sparande och investeringar. Här bör du fokusera på att lära dig av de bästa och de som har lyckats före dig. Vissa mentorer inspirerar dig till att vidta bra åtgärder när det gäller att spara pengar. Det kan börja med små saker, som att ändra ditt sparmönster för att byta mobiltelefonabonnemang, eller större besparingar som gör att du kan göra smartare investeringar.

Om du ska be om hjälp och vägledning är det viktigaste att hitta någon som redan är en framgångsrik investerare.

Vilken fond ska du ha?

Svaret på denna fråga beror helt på vilken risk och avkastning du föreställer dig. Vill du till exempel ha låg risk och hyfsad avkastning är indexfonder ofta en säker vinnare snarare än aktiva fonder.

Vad ska man göra med arvet?

Det första du bör göra är att tänka på vad du vill uppnå med pengarna. Behöver du till exempel dem för att betala tillbaka ett lån eller renovera ditt hem? Om du inte behöver pengarna till något specifikt kanske du vill investera dem.

Var ska jag placera mina pengar?

Var du ska lägga dina pengar beror helt på vilka förväntningar du har på risk och avkastning. Vill du ha låg risk och en helt anständig avkastning är indexfonder ett bra val. Men om du vill ha högre risk och potentiellt högre avkastning är det många som väljer att prova krypto. Du bör alltid göra din egen research innan du placerar dina pengar någonstans.

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.