generic

Ethereum kurs

Realtidskurser och grafer för analys

Kryptovaluta har visat sig vara en bra investering för många, men som nybörjare kan det vara svårt att veta var man ska börja. Därför har vi tittat närmare på växelkursen för Ethereum och hur detta populära alt-mynt har utvecklats. 

Många nya investerare börjar med altcoins som Ethereum, främst för att de har framställda som mer framtidssäkra än till exempel Bitcoin. Vi måste därför titta lite på hur detta styrker Ethereums kurs, och varför du bör känna till detta som en kryptoinvesterare. 

Vad är en Ethereum-kurs?

Innan vi går in på det tekniska är det viktigt att veta vad en växelkurs för Ethereum egentligen är. Därför dyker vi lite snabbt in i hur kryptobörser fungerar och hur dessa kurser fungerar i praktiken. 

Precis som aktier kommer Ethereum och andra kryptovalutor att handlas på en börs, vilket i praktiken är en enkel handelsplattform för affärer och utförande. Börsen fungerar som ett nav mellan köpare och säljare och möjliggör enkel konvertering av dessa valutor. 

En växelkurs för Ethereum är därför det verkliga tidsvärdet mellan erbjudande och utförande, eller helt enkelt det belopp som både köpare och säljare har kännedom om. Här kan vi se många likheter med aktier – där värdet av en aktie är det förväntade värdet av företaget sett ur investerarens synvinkel. 

Vad påverkar Ethereums kursutveckling?

Nu när vi vet att Ethereum-kursen är lika med värdet på ETH (Ethereum-mynt), är det dags att titta närmare på vad som påverkar kursen. Det finns många olika faktorer som spelar in här, men vi ska försöka gå igenom de viktigaste.

Media

En av de största påverkande krafterna när det gäller växelkursen för Ethereum är media. Detta gäller särskilt negativ publicitet om olika kryptovalutor, vilket länge har lett till ökad volatilitet på marknaden. Vi har tidigare sett flera exempel på detta, där politiker eller tillsynsmyndigheter tagit en kritisk ställning till kryptovalutor. 

Sådan publicitet har ofta lett till att priset kraschar, men vi har också sett att det motsatta kan hända. Det bästa exemplet på detta är Dogecoin och hur detta har gett en enorm avkastning. En stor del av detta beror på den publicitet samt indikationer som Elon Musk uttryckt via sitt Twitterkonto. Vi kan därför lugnt säga att medierna spelar en viktig roll för prisutvecklingen, men som långsiktig investerare är detta inte något du bör följa aktivt. 

Teknologisk utveckling

En av de saker som har gjort Ethereum så intressant är införandet av smarta kontrakt. Ethereum har genomgått ett antal förbättringar som gör den mycket mer mångsidig, användarvänlig och inte minst enklare att utvinna än sin storebror Bitcoin

Möjligheten att knyta smarta kontrakt till Ethereums blockkedja har lagt grunden för ett stort antal altcoins, vilket i sin tur har stärkt värdet på Ethereum ytterligare. Teamet bakom Ethereum arbetar ständigt med nya lösningar, och lanseringen av Ethereum 2.0 var ett bra exempel på detta. Många kryptoexperter förväntar sig att Ethereum kommer att fortsätta växa i framtiden och förbli en viktig aktör med en verklig potential att ta över tronen från Bitcoin.

DeFi

DeFi eller “Decentralized Finance” som det står för har blivit en viktig del av Ethereum. Inte för att kryptovalutan Ethereum i sig nödvändigtvis är kopplad till detta, utan för att tekniken kring smarta kontrakt har gjort det möjligt att använda kryptovaluta för så många saker. 

Många i DeFi-communityt vill skapa ett decentraliserat finansiellt system, vilket innebär att du kan överföra pengar, göra transaktioner och inte minst erbjuda lån utan att involvera tredje parter som banker. 

Målet är att skapa ett transparent finansiellt system där användarna har kontroll över sina egna medel. Vi har redan sett flera goda exempel på detta, men tekniken befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. 

Vi har skrivit en egen guide om DeFi som du hittar här

Tillgång och efterfrågan

Sist, men inte minst, kommer tillgång och efterfrågan att påverka priset på Ethereums. Som vi nämnde tidigare handlas Ethereum och andra valutor på kryptobörser, vilket innebär att köp och försäljning sker dygnet runt. 

Priset på  ETH är det balanserade värdet som någon är villig att köpa och sälja ett Ethereum-mynt för. Det innebär att vi kan se kraftiga prisrörelser om någon genomför en stor transaktion. Om någon till exempel försöker sälja en större portfölj av Ethereum än vad det finns köpare, kommer priset att pressas ner. Om det finns fler potentiella köpare än investerare som är villiga att sälja sin Ether kommer priset att stiga.

Hur kommer priset för Ethereum att utvecklas?

Det är svårt att förutsäga hur priset på ett finansiellt instrument kommer att utvecklas, men de flesta experter verkar vara överens om just Ethereums potential. Detta beror till stor del på den enorma tekniska utvecklingen som sker med Ethereum-koden. 

Denna teknik har också fått en viktig roll inom DeFi, något som har gjort att det är ett ständigt ökande antal av aktörer som ansluter sig till Ethereums blockchain. Dessutom har vi sett flera goda exempel på hur Ethereum, till skillnad från Bitcoin, försöker göra sig själv mycket mer miljövänlig. 

Som de flesta vet idag är utvinning av kryptovalutor inte särskilt miljövänlig. Detta kräver enorma mängder data, vilket i sin tur kräver enorma mängder energi. Denna börda har länge varit en av de största utmaningarna med kryptovalutor, men nu ser det ut som om tekniken börjar bli mer flexibel även på denna punkt. 

Ethereum effektiviserade sin mining kraftigt genom uppgraderingen till Ethereum 2.0, men vi har också sett goda exempel på altcoins som infört staking som en primär utvinningsmetod, något som är mycket mer miljövänligt än gruvdrift. 

Innan vi drar vår slutliga slutsats här är det på sin plats med en liten ansvarsfriskrivning. Vi på Investikon vill erbjuda så aktuell, användbar och aktuell information som möjligt, men vi kommer aldrig att ge investeringsrådgivning. Allt innehåll på denna webbplats är i utbildningssyfte och bör därför aldrig betraktas som direkta råd till investerare. Gör alltid din egen research först och kom ihåg att det alltid finns en risk för förlust i samband med alla investeringar. 

Med detta sagt verkar de flesta kryptoexperter vara överens om att Ethereum är en kryptovaluta för framtiden. Den har gjort ett antal korrekta val där Bitcoin har misslyckats, till exempel den ökande integrationen med DeFi. Många som aktivt följer kryptomarknaden delar därför uppfattningen att Ethereum på lång sikt har potential att bli den främsta kryptovalutan på marknaden. Det kan därför vara en bra exponering för långsiktiga kryptoinvesterare.

Hur analyserar man växelkursen för Ethereum?

När du investerar i Ethereum eller andra finansiella instrument är det viktigt att analysera priset. Vi gör detta för att vara säkra på att vi köper in oss i dippen och inte när kursen står som högst – detta för att maximera vinsten.

När det gäller aktier söker vi till exempel efter ett s.k. fair value, medan många kryptoinvesterare föredrar att köpa in sig när marknaden dippar. Detta beror på att kryptovalutamarknaden ofta är mer volatil än aktiemarknaden, så med en bra analys kan du hitta rätt tidpunkt för att investera. 

En omfattande redogörelse för hur man analyserar olika kryptovalutor ligger utanför ramen för den här guiden, men vi ska titta närmare på några praktiska verktyg som du kan använda. 

Tradingview

Tradingview är ett behändigt online-verktyg som låter dig se historik, skapa diagram och följa kursen med hjälp av olika målverktyg. Detta är ett användbart verktyg för dem som vill delta i aktiv handel med olika kryptovalutor och vill ha goda möjligheter till teknisk analys.

Coinbase

Coinbase är en handelsplattform som erbjuder köp och försäljning av olika kryptovalutor, men deras plattform lämpar sig även väl för handel. Här hittar du detaljerade analyser, möjlighet att skapa egna diagram och inte minst kan du se den långsiktiga historiken för alla tillgängliga instrument. Detta innebär i praktiken att du kan använda Coinbase plattform för dina egna analyser eller se vilka rörelser andra investerare på plattformen har gjort. 

 logo

Bäst för dig som vill ha allt-i-ett

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Nyckelfigurer

Avgifter: 0.5%/0.5% (Maker/Taker)

Urval: 50+ mynt

Prova Coinbase

Handel medför risk för kapitalförlust.

Firi

Den norska plattformen Firi erbjuder en förenklad version för dem som bara vill köpa Ethereum, men du hittar också en avancerad, djupgående plattform för handlare. Här får du tillgång till en mängd olika verktyg och kan enkelt kartlägga olika rörelser och historik för Ethereum-kursen på plattformen. Du får inte lika detaljerade möjligheter som med Coinbase och Tradingview, men utbudet av funktioner räcker för de allra flesta.

Slutsats

Det finns mycket som kan påverka kursen för Ethereum, men vi har i den här guiden försökt täcka de viktigaste faktorerna. Faktum är att många anser att Ethereum är en av de mest framtidsinriktade och lovande utvecklingarna på kryptomarknaden, vilket innebär att det kan vara en bra långsiktig investering. Det är dock nödvändigt att få en god förståelse för hur kryptovalutor och marknaden fungerar, eftersom det alltid kommer att finnas en mycket hög risk förknippad med investeringar i digitala valutor. 

Vi har också tagit fram några bra plattformar som lämpar sig för analys av Ethereum-kursen, men här kommer det att vara upp till dina egna preferenser. Om du är en långsiktig investerare kommer prisfluktuationer att ha mindre betydelse, men om du vill handla aktivt med Ethereum eller andra kryptovalutor kommer dessa att vara till nytta.