generic

Decentraliserat

Decentralisering är processen av att sprida funktioner och krafter bort från en central plats eller myndighet. I ett decentraliserat system kommer det att vara mycket svårt eller omöjligt att ta kontroll över en enkel enhet.