generic

Decentraliserat

Decentralisering är processen av att sprida funktioner och krafter bort från en central plats eller myndighet. I ett decentraliserat system kommer det att vara mycket svårt eller omöjligt att ta kontroll över en enkel enhet.

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.