generic

Bitcoin vs guld: Vilken är den bästa investeringen för 2023?

Obs: Köp av bitcoin och andra kryptovalutor är inte reglerat i de flesta EU-länder (inklusive Storbritannien och Sverige). På grund av detta har du inget skydd för investerare i EU och riskerar också att förlora eget kapital. All handel sker på egen risk och vi ger ingen ekonomisk rådgivning. Gör alltid din egen forskning.

Det är ingen hemlighet att investerare letar efter säkra hamnar när marknaden börjar bli volatil. Här har guld länge varit det naturligaste valet vid sidan av statsobligationer, men på senare år har en ny utmanare dykt upp. Bitcoin har plockats upp av flera personer som ett bra skydd mot just inflation och den instabila marknaden. Detta väcker den naturliga frågan om vad som är den bästa investeringen mellan Bitcoin vs guld.

Vi ska därför titta närmare på för- och nackdelar med de olika instrumenten. För medan guld har haft en historiskt låg prisutveckling de senaste åren har Bitcoin skjutit i höjden. Nu har den populära kryptovalutan också funnits på marknaden tillräckligt länge för att den ska ha etablerat en hel del historia.

Låt oss därför titta på hur dessa två favoriter står sig mot varandra, och inte minst vilken som ger dig det bästa skyddet mot framtida inflation.

Bitcoin

Bitcoin introducerades 2009 som den första framgångsrika kryptovalutan. Visionen bakom valutan byggde på möjligheten att ha en decentraliserad valuta som var helt oberoende av banker och tillsynsmyndigheter. Detta skedde i kölvattnet av finanskrisen och de enorma förluster som många drabbades av till följd av det internationella banksystemets kollaps. 

I början var idén om kryptovalutor i stort sett bara något man hittade på nätforum och på darknet, men 2010 såg vi för första gången utvecklingen av växelkursen under Bitcoin. Vid den tidpunkten låg Bitcoin på 0,09 dollar per mynt. Denna utveckling innebar att många fler människor aktivt började bryta mynten, och början på det vi känner till idag var officiellt igång. 

Det var dock först under COVID-19-pandemin och den efterföljande börskorrigeringen som allmänheten verkligen fick upp ögonen för Bitcoin. Många märkte att kryptovalutan inte föll i värde som de flesta aktier gjorde. Detta fick många investerare att börja köpa Bitcoin som ett skydd mot de fallande aktiekurserna. 

Guld

Guld å andra sidan har varit ett medel för utbyte av rikedom mellan människor i mer än 4 000 år. Det är detta som också har gjort den till det instrument som investerare väljer när de behöver skydd mot volatila marknader. Eftersom guld historiskt sett har haft en motsatt utveckling jämfört med aktier har många investerare funnit att detta är ett användbart skydd mot inflation. 

Vi såg därför en liknande utveckling som tidigare när COVID-19 skickade aktiemarknaderna över hela världen in på en björnmarknad för första gången på över 10 år. En del investerare började handla med guld, guld ETF:er och guldaktier för att skydda sig mot den fallande marknaden. Därmed stärktes priset som stadigt hade en utveckling från 1 300 till 2 100 dollar från 2019 till mitten av 2020. Priset började sedan plana ut och drog sig sedan tillbaka något när det värsta av pandemin lättade. Du kan följa guldpriserna här.

De viktigaste skillnaderna

Historiskt sett har guld dominerat som ett instrument för både utbyte och lagring av rikedomar över tid. Bitcoin lanserades för knappt tio år sedan, men har haft en exceptionell utveckling de senaste åren. Det finns dock några andra faktorer som också kan påverka vilka av dessa som ska ingå i din portfölj.

Bitcoin är ett väldigt nytt instrument, och det finns därför lite regler om hur det kan användas. Många spekulerar i att det så småningom kommer att komma reglerande riktlinjer som kan bromsa en stor del av syftet med kryptovalutor. Guldet å sin sida är redan väletablerat på marknaden och de bestämmelser som redan finns på plats är inprisade för länge sedan.

En annan punkt som är värd att notera är att antalet användare som är anslutna till bitcoin-nätverket fortsätter att öka. Detta innebär att nya användningsområden, köpare och säljare av bitcoin fortfarande växer fram. Guld handlas i första hand via etablerade återförsäljare och finansinstitut. Ett annat område som är värt att notera är att du bara behöver en digital kryptoplånbok för att lagra bitcoin. Guld däremot kräver lagring av fysiska varor, vilket kan vara krävande om du gör stora investeringar. 

Likviditet

Likviditet är en viktig faktor som gör att många investerare föredrar Bitcoin framför guld. Kryptovalutor är verkligen mycket likvida, men den senaste korrigeringen har visat att inte ens detta system är perfekt. Mot sommaren 2022 upplevde kryptovaluta en enorm korrigering, vilket har resulterat i att många inte fått sina mynt sålda.

Detta kan påminna om liknande problem som investerare tidigare har sett i guld. Vi kan därför dra en tydlig linje att både kryptovaluta och guld är tillräckligt likvida för investerare, men under kraftiga korrigeringar kan det vara svårt att avveckla båda delarna. 

Användningsområden

Det som verkligen skiljer bitcoin och kryptovaluta åt är användningsområdena. Bitcoin har liten nytta utöver att vara en digital valuta som kan användas som betalningsmedel internt i nätverket. Guld används däremot i en mängd olika industrier för produktion och tillverkning. Sannolikheten är därför större att köpare hittas för guld än för bitcoin om krisen skulle fullbordas.

Det är sant att kryptovalutor spelar en allt mer central roll i internationella transaktioner, men här är bitcoin långt ifrån det bästa alternativet. När det kommer till det kan man därför också bedöma långsiktiga positioner i Ethereum och XRP (Ripple), som båda har väletablerade system för detta.

Sammanfattning – Bitcoin vs guld

Det råder ingen tvekan om att guld och Bitcoin har många likheter när det gäller investeringar, men de har också vissa tydliga begränsningar. Därför kan det vara tillrådligt att fördela dina investeringar mellan olika instrument eller att bedöma syftet med dina investeringar. Om du vill investera pengar långsiktigt som ett skydd mot inflation har Bitcoin utan tvekan den bästa avkastningen, men den har också haft den kraftigaste korrigeringen. 

Du bör också notera att det finns en klar risk när du investerar i alla finansiella instrument och du kan riskera att förlora din insättning. Du bör därför göra en tydlig riskbedömning innan du placerar pengar på marknaden.

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.