generic

Bitcoin vs Ethereum: Vad är skillnaden mellan de två största mynten?

Obs: Köp av bitcoin och andra kryptovalutor är inte reglerat i de flesta EU-länder (inklusive Storbritannien och Sverige). På grund av detta har du inget skydd för investerare i EU och riskerar också att förlora eget kapital. All handel sker på egen risk och vi ger ingen ekonomisk rådgivning. Gör alltid din egen forskning.

Ether (ETH) har under lång tid etablerat sig som den näst största kryptovalutan på marknaden efter Bitcoin. Det är därför naturligt att vi jämför de två populära valutorna. Även om de båda räknas som kryptovalutor är de mycket olika i sitt sätt att fungera. Oavsett om du ska investera långsiktigt eller använda kryptovaluta som betalning så är det därför bra att veta vilka skillnader som gäller.

Låt oss ta en titt på några likheter innan vi går vidare till de viktigaste skillnaderna som du bör känna till – Både Ethereum och Bitcoin är digitala valutor som handlas på kryptobörser. Både Bitcoin vs Ethereum är decentraliserade system, vilket innebär att de inte kontrolleras av tillsynsmyndigheter eller centralbanker. Slutligen är båda delarna kopplade till så kallad blockchain-teknik, som ligger till grund för hur de handlas.

Nu när vi vet vilka likheter som finns mellan de två populära kryptovalutorna ska vi titta på vad som verkligen skiljer dem från varandra. Det råder ingen tvekan om att det finns stora skillnader mellan dessa två valutor inom kryptovalutavärlden.

Grundläggande om Bitcoin

Världen fick första gången kännedom om Bitcoin 2009 när den populära valutan lanserades tillsammans med en artikel av den mystiska personen Satoshi Nakamoto. Bitcoin lanserades som ett svar på finanskrisen året innan med löften om en digital valuta som var helt oberoende av centraliserade finansiella miljöer. Det finns därför inga fysiska mynt i omlopp, bara de digitala värdena sammanlänkade av blockkedjor. 

Även om många anser att Bitcoin är den första riktiga kryptovalutan har det gjorts flera försök med digitala valutor före detta. Bitcoin var däremot den första som faktiskt lyckades med modern blockkedjeteknik

De första åren nämndes Bitcoin endast på forum och i nischade miljöer, men detta har förändrats avsevärt. Nu har Bitcoin och andra kryptovalutor fått mycket större acceptans på marknaden, vilket också har inneburit att de nu kan användas som betalningsmedel av en mängd olika aktörer. 

Grundläggande om Ethereum

Även om många hänvisar till Ethereum som en kryptovaluta är det Ether (ETH) som är den egentliga valutan. Ethereum å andra sidan är en decentraliserad plattform med öppen källkod som lanserades 2015 med en vision om att förbättra vissa av Bitcoins uppenbara svagheter. Idag har Ether etablerat sig som den näst största kryptovalutan baserat på marknadsvärde, men det är tekniken bakom som verkligen har satt fart på Ethereum. 

Plattformen var en pionjär när det gäller smarta kontrakt och centraliserade tillämpningar som har gjort Ethereum till en viktig byggsten i decentraliserad ekonomi. Många nya altcoins bygger på denna plattform. Ethereum har därför ett eget programmeringsspråk som körs på blockkedjan. På denna sida kan man använda sig av nya lösningar för att hjälpa till med Ethereum som ett befintligt system. 

På denna nivå har Ethereum (ETH) blivit det viktigaste blocket för utvecklare som vill bygga på Ethereum-plattformen. Du kan också investera i ETH via olika kryptobörser och liknande, men det är främst utvecklare och användare av dessa applikationer som använder ETH idag.

Eftersom NFT-communityt har ökat i popularitet har detta blivit ett annat viktigt användningsområde för Ethereum. Det här handlar om att NFT:er handlas med hjälp av smarta kontrakt, och dessa kommer från Ethereums blockchain. Du kommer därför snabbt att upptäcka att de flesta NFT:er köps och säljs med ETH.

De viktigaste skillnaderna

Även om både Bitcoin- och Ethereum-nätverken bygger på principerna för distribuerade huvudböcker och kryptografi finns det också några väsentliga skillnader i hur de fungerar. Ett bra exempel på detta är att Ethereum kan lagra transaktioner i sin kod, medan Bitcoin endast innehåller information om själva transaktionen. Det är denna funktionalitet som gör det möjligt för Ethereum att koppla smarta kontrakt till sin blockkedja. 

En annan skillnad är transaktionshastigheten, där en transaktion på Ethereum-nätverket kan verifieras på några sekunder, medan det kan ta flera minuter att verifiera samma transaktion med Bitcoin. Vilka algoritmer de körs på är också mycket olika: Bitcoin körs på SHA-256 medan Ethereum använder sitt eget språk Ethash. 

Idag använder båda nätverken Proof of Work (PoW), men Ethereum kommer att ersätta detta med Proof of Stake (PoS) när den nya Eth2-uppgraderingen lanseras i slutet av 2022. Detta kommer att göra det möjligt för Ethereum att skalas upp ytterligare och öka både säkerheten och hållbarheten avsevärt. 

Det är dock användningsfallet för varför de skapades som verkligen skiljer dessa två från varandra. Bitcoin skapades som ett alternativ till traditionella FIAT-valutor som euro, dollar och svenska kronor. Ethereum, å andra sidan, utvecklades som en plattform som skulle underlätta smarta kontrakt och dApp-plattformen som använder Ethereum blockchain.

Bitcoin vs. Ethereum i framtiden

En fråga som ofta dyker upp är vilken roll dessa två kommer att spela i framtiden, och här är experterna mycket oense. Många förutspår att Bitcoin kommer att spela en roll för kryptovalutor på samma sätt som guldet länge har spelat på finansmarknaden. Ethereum utvecklas kontinuerligt och betraktas som en viktig plattform för DeFi.

Många förutspår därför att Bitcoin till stor del har gjort sitt i detta race, och att det är Ethereum som efter ETH2-uppgraderingen kommer att ta över som det mest värdefulla. I många fall beror detta på de möjligheter som finns med ETH jämfört med hur begränsad användningen av Bitcoin har blivit i takt med att nya kryptovalutor har utvecklat sina egna protokoll.

Sammanfattning Bitcoin vs Ethereum

De flesta har hört talas om både Ethereum och Bitcoin, men vet du vad skillnaderna är mellan de två kryptovalutorna? Här är det de olika blockkedjornas specifika användningsområden och möjligheter som skiljer de stora konkurrenterna åt. Medan Bitcoin har intagit en passiv roll som en värdetoken (ungefär som guld) har Ethereum å sin sida utvecklat en omfattande plattform med potential för utvecklare att bygga vidare på.

Detta är något som vi har sett sedan Ethereum lanserade möjligheten till smarta kontrakt, och som kommer att visa sig igen när ETH2-uppdateringen lanseras 2022. 

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.